JensE is a user on uldhaar.dk. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

JensE @JensE@uldhaar.dk

JensE boosted
@ayy @awg i don't care, if people think it makes sense for an open source project to use slack or discord because people know the interface and can use !giphy, i don't think they have their priorities straight.

"Clueless and Unaware of It:
How lacking a clue prevent the clueless from getting a clue."

Feel free to imagine the rest of the paper.

Just remember to be nice to the clueless.
After all, we're all born clueless, and remain at least partially clueless for our entire lives.

Og nu virker uldhårs eget mailsystem og så er det bare lige at sætte det op ...

Og jeg skal øve mig på at huske kommaer, ...

Uldhår er oppe.

Det er registrerings-emailen så desværre ikke.
Så det er det næste jeg skal kigge på og have til at virke.

Og hvis der er andre danske administratorer in spe der læser det her så var nøglen til at få det op simpelthen at acceptere at Mastodon bare ikke kan lide dansk.