What is uldhaar.dk?

Et sammenrend af dansktalende (cirka) Mastodonter.

Home to 1 users
Who authored 85 statuses
Connected to 1,434 other instances

Vi er alle rundet af noget, og nogen af os er rundet af noget dansk.

Og det kan godt være at de andre har højere bjerge og dybere dale, og bedre ideer i deres kultur.

Men vi er rundet af vikingers rod og er der nogen der har noget bedre?

Så hugger vi det!